תקנון האתר ותנאי שימוש מעודכן לתאריך 01.03.2024

שלום וברוכים הבאים לאתרים: / www.betadfus.co.il / www.pinkasim.co.il www.houseofprint להלן: "האתר"


אנא קראו בעיון את תנאי השימוש באתר, להלן: תנאי השימוש". תקנון זה מהווה את הבסיסי לכל דיון משפטי ו/או אחר בינכם לבין האתר.
לשרותכם טל, 03-9013999 בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00
כל פעולה מכל סוג שהוא באתר – אף אם מדובר בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, ו/או שימוש בטלפון הקווי ו/או הנייד ו/או שליחת ווטסאפ למספר הווטסאפ של האתר ו/או ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא, מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש  במלואם והנכם מקבלים עליכם במלואם את תנאי השימוש באתר. הינכם מתחייבים כי קראתם, הבנתם, והנכם מסכימים לקבל את תנאי ותקנון האתר במלואו. כפועל יוצא מכך אין ולא תהיה לכם ו\או למי מטעמכם כל תלונה ו/טענה ו\או דרישה ו\או תביעה אם כנגד האתר ו\או בעליו ו\או נציגיו, ו/או מפעיליו ו/או החברות המעניקות שירות במסגרת האתר, להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה".

סימן המסחר וכן שם המתחמים הינם קניינם הבלעדי של החברה.

כל זכויות היוצרים באתרי האינטרנט, לרבות בעיצובם הינם של החברה בלבד. 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

תנאי השימוש:

1.     התקנון מתעדכן מעת לעת. אי לכך יש להתעדכן בכל כניסה לאתר בגירסה העדכנית.

2.     גירסה עודכנה לאחרונה באפריל 2023.

3.     ניתן להזמין מוצרים אונליין באמצעות האתר בלבד. ניתן לבצע הזמנות טלפוניות. המחירים באתר הינם  להזמנה אונליין באתר בלבד.

4.     הנהלת האתר אינה ולא תהיה אחראית לכל הפרעה ו\או תקלה ו\או נתק ו\או כל אירוע אחר אשר יגרום להפסקת פעילות האתר לזמן כלשהו קצר או ארוך.

5.     הקישורים המופיעים באתר - אם מופיעים - לאתרים אחרים: לחיצה על קישורים אלו הינם באחריות הגולש\הלקוח בלבד ואין לאתר ו\או להנהלת האתר כל אחריות  מכל סוג שהוא על קישורים אלו ו\או האתרים אשר קישורים אלו מפנים אליהם.

6.     הזמנה מאושרת היא כזו אשר נרשמה כנדרש באתר, שולם עבורה בכרטיס אשראי והעיסקה אושרה במחשבי חברת האשראי, ו/או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הרשום כחשבון הבנק הרשמי של החברה,  והלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה. לעניין זה מסירת דוא"ל שגוי\כוזב אינה מהווה עילה לכל טענה כלפי האתר ואו מי מטעמו. לעניין זה - העלאת קבצים לשרתי החברה אינם מעידים על הזמנת מוצר. ההזמנה תכנס לתוקפה רק לאחר אישור חברת האשראי על חיוב הכרטיס.

7.     המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח. דמי משלוח המוצרים למזמין יחויבו לפי סכומי החיוב המופיעים בשלב התשלום באתר בתוספת מע"מ כחוק, וניתנים לשינוי מעת לעת עפ"י שיקול הנהלת האתר.

8.     המונח ימי עבודה (ימ"ע) מתייחס לימים ראשון עד חמישי בלבד. ימי שישי, שבתות, חגים, ימי מלחמה, ימי שבתון ומועדי ישראל אינם נספרים במניין ימי העבודה.

9.     הזמנת מגוון מוצרי דפוס, שאושרה כאמור בסעיף 6 לעיל תבוצע ותשלח ללקוח בכפוף לזמן ייצור המוצרים  בכל מיקרה עיכוב במשלוח ע"י חברות שילוח עד 10 ימי עבודה - לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטול\זיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח. האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון, מלחמה, הנחיות פיקוד העורף, שביתות, חוסר בכח אדם ואחרים. במקרה זה יהיו הנהלת האתר והאתר מחוייבים אך ורק להחזר סכום המשלוח או חלקו אשר שולמו ע"י הלקוח ואושרו כאמור בסעיף 6 לעיל.

10.  למרות האמור בסעיף 9 לעיל – החברה תזכה לקוח בסכום עלות המשלוח בלבד כולל מע"מ במקרה של חריגה של משך המשלוח מעבר ל 10 ימ"ע (לישובים גדולים בלבד, מעל 50000 תושבים בהגדרת הישוב כגדול).

11.  עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי דאטה אישית של המזמין - אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו.

12.  למרות האמור בסעיף 11 לעיל - בכל מיקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על עלות המוצר המקורית. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד, ללא עלות השילוח לסוגיו.

13.  סטיית גודל של עד 10 מ"מ במידות המוצר ו\או עד 3% מכמות ההזמנה ו/או עד 15% בצבע ההדפסה אינה נחשבת למוצר פגום.

14.  החזר כספי ינתן באמצעות זיכוי כרטיס האשראי לאחר החזרת המוצר הפגום במלואו. לעניין זה - מוצר פגום אשר נעשה בו שימוש חלקי ו\או מלא לא יתקבל ולא ינתן בגינו כל החזר. לענין זה - ביטול הזמנה ע"י המזמין בטרם בוצעה הזמנתו – יזוכה המזמין במלוא סכום ההזמנה.

15.  כל המחירים באתר נקובים בש"ח ומתווסף עליהם מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

16.  העלאת תוכן מכל סוג, בכל סוג קובץ קיים אשר מוגן בזכויות יוצרים – הינה אסורה בהחלט. כל העלאה ו/או שימוש של תוכן כאמור, תתאפשר אך ורק באם למשתמש קיים אישור חוקי על פי דין לשימוש בתכנים האמורים. בעצם העלאת תוכן כלשהו לאתר – מהווה למעשה הצהרה כי הינו מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי הנהלת האתר אינה אחראית בכל נושא ועניין להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג` מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל הוצאות עתידיות אשר יתכן ותיווצרנה עקב תביעה שייתבעו ההנהלת האתר ו/או מי מנציגיה, וכי הוא מתחייב לשחרר את הנהלת האתר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו כל תביעה בעניין כאמור.

17.  הנהלת האתר אינה יכולה לפקח בזמן אמת על החומרים המועלים לאתר.

18.  הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום דרך כי המוצרים המוצגים למכירה באתר הינם במחירים הנמוכים ביותר הקיימים בכל מקרה.

19.  הנהלת האתר מודיעה כי כל התמונות, המוצרים, הדוגמאות והאיורים באתר הופקו ו\או עוצבו ו\או תוכננו  על ידי החברה והינם בבעלותה הבלעדית. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.

20.  האתר מנהל מועדון לקוחות ללקוחות אשר ביצעו רכישה באתר/טלפונית/באופן אחר ושומר לעצמו את הזכות לפרסם בדרכים שונות, ביניהן שליחת מבצעים ללקוחותיו באמצעות מס` הטלפון הנייד אשר נמסר/נרשם באתר ו/או נמסר למי מעובדי/נציגי החברה ו/או החברה בעלת האתר ו/או כתובת הדוא"ל אשר נמסרה לאתר על ידם. אם אין ברצונו של הלקוח לקבל הודעות פירסום במועדון הלקוחות באמצעות מכשירי הטלפון הנייד - עליו לציין  זאת בפירסום הטלפוני/ווטסאפ/ס.מ.ס/אחר הראשון אשר נשלח אליו.

21.  כל מתנה המוצעת ללקוח באתר - בין אם ללא תשלום ובין אם בתשלום חלקי ובין אם בתשלום סמלי ובין אם בתמורה לקניה כלשהי ובין אם כל הדברים גם יחד הינה זכות המוצעת ע"י האתר ללקוח. אין הלקוח חייב לקנות ו\או לקבל את המתנה לפי שיקולו הפרטי. בכל מיקרה האתר אינו אחראי ו\או יפצה לקוח בשל קבלת מתנה פגומה ו\או אשר אינה תואמת את דרישותיו ו\או ציפיותיו ו\או כל סיבה אחרת.

22.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להפסיק ו\או לבצע כל פעולה אחרת באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.

23.  הנהלת האתר מבהירה כי אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. יתכן ובמקומות כאלו ואחרים באתר מנוסחת הפניה בלשון גברים בלבד ו\או בלשון נשים בלבד מטעמי נוחות בלבד.                טל"ח.

24.  כל האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים במידה שווה.

25.  על המשתמש לגבות את החומר הנשלח לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית על אובדן כלשהו של חומר, ו/או על שחזור קבצים שנמחקו/ נפגעו, ו/או על שמירת החומר.

26.  החברה שומרת לעצמה הזכות המלאה לשנות מעת לעת את המוצרים ו/או ההצעות ו/או המלאים המוצעים למכירה באתר.

27.  במקרה של מלאי חסר – באם יבצע הלקוח הזמנה ויתברר כי המוצר חסר במלאי ו/או אינו ניתן לאספקה בשל כל סיבה אפשרית – תבוטל הזמנת הלקוח של המוצר האמור וכספו יוחזר לו. הלקוח מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה בכל ענין הקשור בסעיף זה מהנהלת החברה.

28.  החברה תעשה ככל יכולתה להבטחת מלאי קיים למוצרים המוצגים באתר.

29.  תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין. 

30.  כל אדם העונה להגדרת קטין כהגדרתו בדין - (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) - או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות האפוטרופס שלו ו/או הוריו ו/או הממונה עליו על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה. לחילופין – אדם המבצע בפועל את הרכישה באתר מצהיר בזה כי הינו מורשה לבצע הרכישה באתר מטעם המשתמש ו/או הרוכש.

31.  מובהר ומוסכם בזה כי לא תחול על החברה כל אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר. 

32.  להווה ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, ו/או לשם גביית תשלום עבור הזמנתו בתוך 3 ימ"ע מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

33.  כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש. 

34.  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

35.  המשתמש ו/או הרוכש מאשר בזה לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לצורך שליחת פירסום ו/או הודעות ו/או ניוזלטר ו/או צרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

36.  לבתי המשפט באזור פתח תקווה תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.


.